Vodopadi

 

 

Vodopadi su zaštitni znak Pele. Najveći od njih, Karanos, visok je skoro 70 metara. Ispod vodopada se nalazi mala pećina sa stalaktitima. Nedaleko od Karanosa se nalazi još jedan vodopad - Diplos ili Dihalotos.