Delta Evrosa

 

 

 

Delta reke Evros je jedno od najvažnijih zaštićenih vodenih staništa na svetu. Hiljade ptica se ovde gnezdi i odmara u toku seoba. Reka Evros se nalazi na granici sa turskom i na svom ušću formira ekosistem od svetskog značaja, ali i pejzaže neverovatne lepote. Neke od najzanimljivijih ptica koje ovde odmaraju na svom migracionom putu su flamingosi, kormorani, roze pelikani. Pored toga, delta Evrosa je stanište nekih od najugroženijih i izuzetno retkih vrsta ptica.