Istorija

 

 

 

Grad Heraklion je prvi put naseljen za vreme minojske civilizacije. Na mestu današnjeg grada, postojala je mala luka koja su koristili stanovnici Knososa. U periodu od 330 . do 824 .godine, grad se intenzivno razvija pod vizantijskom upravom, ali je istovremeno i česta meta žestokih piratskih napada koji su u to vreme harali Mediteranom. Tokom arapske okupacije (824 .- 961 .), grad je bio glavni piratski centar u Sredozemnom moru. U tom periodu, Arapi su zaštitili grad novim bedemima, a sam grad je nazvan Rabdh el Khandaq.

Krit je oslobođen 961 .godine pod vođstvom vizantijskog generala Nikifora Fokasa. Nakon oslobođenja, preduzeti su intenzivni radovi na rekonstrukciji grada, tvrđave i luke. Grad dobija ime Megalo Kastro.

 

 

Istorijski muzej u Heraklionu


Đenovljanski pirat Eric Pascatore na kratko zauzima grad 1204 . godine, a 1210 . godine, zajedno sa celim Kritom, postaje venecijanski posed. Zbog opasnosti od Turaka, Venecijanci podižu 1462 .godine jedno od najvećih utvrđenja u istočnom Mediteranu.

Tokom 250 godina turske okupacije, grad je doživeo velika razaranja i maskre. Jedan od poslednjih desio se 1897 .godine kada je ubijeno 500 hrišćana. Narednih godina, uz pomoć britanske armije, ostrvo je oslobođeno i 1913. godine priključeno Grčkoj.

Od tada, grad Heraklion preuzima vodeću ulogu na Kritu i postaje moderan industrijski i pre svega trgovački centar.