Palata Knosos

 

 

 

Knosos, najfascinantniji centar minojske civilizacije, nalazi se 5 km južno od Herakliona. Na istočnim padinama brda na kom se nalaze ruine Knososa, postoje dokazi o postojanju neolitskog naselja starog 8000 godina. Otkriveni komplikovani sistem hodnika i prostorija mnogi identifikuju kao lavirint. Oko centralnog trga može se videti kompleks zgrada sa jasnim funkcijama:mesta za religijske ceremonije, prodavnice, rezidencije, zanatske radnje.

 

Palata Knosos


Prva palata u Knososu je najverovatnije podignuta u 19.veku pre Hrista, a porušena je već posle 200 godina. Obnovljena je u 16.veku pre n.e. i današnji izgled potiče uglavnom iz tog perioda. Vrhunac razvoja Knosos dostiže u 15.veku pre n.e.,ali ubrzo strada od erupcija vulkana Tira. Do 1150 godine pre n.e. učinjeno je još nekoliko manjih pokušaja na obnovi, da bi kasnije Knos bio potpuno napušten.

 

 


 

Knosos na Kritu


Tokom kasnijih vekova, jedino što je sačuvano, bila je legenda o kralju Minosu, sve do početka 20.veka kada je britanski arheolog Artur Evans započeo sistematska istraživanja lokaliteta. Pod njegovim nadzorom su pojedini delovi palate restaurirani korišćenjem modernih materijala. Mnogi arheolozi se međutim ne slažu sa idejom restauracije jer smatraju da ona nije verna.


Arheoloska nalazista na Kritu