Venecijanski zidovi

 

 

Venecijanska tvrdjava u HeraklionuGrad Heraklion je bio zaštićen zidinama još za vreme prve vizantijske vladavine (330-840). Utvrđenje su kasnije kompletirali Arapi, zatim opet Vizantijci, a u 13.veku Venecijanci. Opasnost od Turaka naterala je Veneciju da preduzme radove na izgradnji najmodernijeg utvrđenja. Utvrđenje koje se danas može videti kompletirano je u periodu 1462 .- 1560 .godine. Zid je bio dug 3 km i imao je 4 kapije i 7 bastiona. Bila je to jedna od najvažnijih tvrđava u istočnom Mediteranu.