Kritsa

 

Ukoliko želite da osetite duh Krita, onda možete provesti nekoliko dana u Kritsi. Kritsa je kontinuirano naseljena još od antičkih vremena. Tradicija je primetna u svim oblastima života - narodnoj arhitekturi, folkloru, običajima, načinu proizvodnje tradicionalnih proizvoda, oblačenju, festivalima.