Istorija Retimna

 

 

 Najstarija pronađena naselja potiču iz neolita i minojske civilizacije. Poznatija arheološka nalzašta su palata u Monastiraki, armensko groblje iz starog minojskog perioda, kao i nalazišta u selima Elefterna, Sibritos, Lapa, Aksos, Stavromenos.

 Ranohrišćanske bazilike iz prvih godina hrišćanstva odlikuju se impresivnom arhitekturom i ukrašavanjem. Od ukupno 18 crkava, najlepše su one u selima Panormo, Elefterna, Golediana, Vizari, Tronos.

Mletačkom okupacijom nakon vizantijskog perioda, stavljen je pečat na arhitektonski stil grada Retimno uz istovremeni intelektualni procvat. Baš u procvatu Renesanse, ovaj pokret je prekinut turskim osvajanjima.