Pećina Ida


Ovu pećinu na svetoj planini Idi, izabrala je Rea da bi sakrila novorođenog Zevsa, potencijalnog vrhovnog boga, od gneva njegovog oca Kronosa, koji je gutao svoju decu. Zevs je odrastao u Retimnu pod zaštitom kritskih demona, koji bi, kad god bi novorođenče zaplakao, igrali i udarali štitovima kako Kronos ne bi čuo bebin plač. Novorođenče su hranili mlekom koze Amaltije.