Arheološki lokaliteti u Haniji

 

 

 


Hanijska regija je bogata antičkim gradovima i spomenicima iz svih epoha. Najvažnija nalazišta su minojski spomenici u Malemu i Kurnasu, a zatim ostaci starih gradova Aptera, Lisos, Polirinija, Eliros, Falasarna i Irtakina. Iz rimskog perioda značajan je most u Vrisesu, svetilište Diktina i grad Mithimna. Ukupan broj lokaliteta je naravno mnogo veći.