Muzeji

 

 

 


Arheološki muzej, Hanija, Halindon 25

Nautički muzej, Hanija, Stara luka

Minojska lađa, Hanija, Venecijanska luka

Folklorni muzej "Kritska kuća", Hanija, Halindon 46b

Vizantijska kolekcija, Hanija

Ratni muzej, Hanija

Vizantijski i Folklorni muzej, Spilja